XƏBƏRLƏR

11 Mart 2021

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında

 

www.meclis.gov.az 

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 8 (I kitab), maddə 583; 2001, № 7, maddə 454, № 9, maddə 576, № 12, maddə 734; 2002, № 5, maddə 249, № 12, maddə 707; 2003, № 8, maddə 425, № 12 (I kitab), maddə 671; 2004, № 1, maddə 1, № 11, maddə 887, № 12, maddə 980; 2005, № 2, maddə 61, № 8, maddə 688, № 12, maddə 1081; 2006, № 12, maddələr 1005, 1026; 2007, № 1, maddə 4, № 6, maddə 597, № 8, maddə 745, № 11, maddə 1053, № 12, maddə 1192; 2008, № 7, maddə 602, № 11, maddə 960; 2009, № 7, maddə 506; 2011, № 1, maddə 14, № 7, maddələr 588, 603, № 12, maddə 1115; 2012, № 6, maddələr 500, 513, № 7, maddə 652, № 9, maddə 841, № 12, maddə 1226; 2013, № 2, maddə 91, № 4, maddə 366, № 11, maddə 1278, № 12, maddələr 1483, 1486, 1495; 2014, № 2, maddələr 94, 98, № 6, maddə 608, № 7, maddə 770, № 8, maddə 957, № 10, maddə 1158, № 12, maddə 1525; 2015, № 1, maddə 11, № 12, maddə 1433; 2016, № 2 (I kitab), maddə 207, № 3, maddələr 396, 402, № 5, maddə 848, № 6, maddələr 973, 974, 1015, № 7, maddə 1245, № 10, maddə 1603, № 11, maddələr 1752, 1792, 1793, № 12, maddələr 2001, 2037, 2046; 2017, № 2, maddə 146, № 5, maddələr 695, 723, 737, № 6, maddə 1055, № 7, maddə 1304, № 8, maddə 1509, № 12 (I kitab), maddələr 2219, 2251, 2270; 2018, № 2, maddə 149, № 5, maddə 863, № 6, maddə 1193, № 7 (I kitab), maddələr 1414, 1427, № 10, maddə 1962, № 11, maddələr 2186, 2210, № 12 (I kitab), maddələr 2498, 2509; 2019, № 1, maddə 30, № 4, maddə 590, № 5, maddələr 796, 801, 804, 812, 814, № 8, maddələr 1364, 1373, 1378, № 12, maddə 1894; 2020, № 5, maddə 522, № 6, maddələr 668, 678, № 7, maddə 832, № 8, maddə 1013; Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 6 oktyabr tarixli 178-VIQD, 184-VIQD nömrəli, 18 dekabr tarixli 225-VIQD nömrəli və 30 dekabr tarixli 248-VIQD nömrəli qanunları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 164-cü maddə üzrə:

1.1. 164.1.27-ci maddədə "4" rəqəmi "5" rəqəmi ilə əvəz edilsin;

1.2. 164.1.36-cı maddədə "3" rəqəmi "5" rəqəmi ilə əvəz edilsin;

1.3. 164.1.43-cü maddədə "2" rəqəmi "3" rəqəmi ilə əvəz edilsin;

1.4. 164.1.48-ci maddədə "1 il" sözləri "2 il" sözləri ilə əvəz edilsin.

2. 164.1.53-cü maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 164.1.54 - 164.1.55-ci maddələr əlavə edilsin:

"164.1.54. qızıldan və gümüşdən hazırlanan zərgərlik məmulatlarının istehsalı və emalı işlərinin görülməsi məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiqedici sənədi əsasında dəzgahların, avadanlıqların və qurğuların idxalı - 2021-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə;

164.1.55. külçə, sikkə və ya qranul şəklində qızılın və gümüşün satışı.".

3. 188-ci maddə üzrə:

3.1. 188.1.1-ci maddədə ", 200 ədəd siqaretin, 20 qram qızılın, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş 0,5 karat almazın" sözləri "və 200 ədəd siqaretin" sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. 188.1.6-cı maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 188.1.7-ci maddə əlavə edilsin:

"188.1.7. idxal olunan platin, qızıl və onlardan hazırlanmış zərgərlik və digər məmulatlar, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz -  2021-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə.".

4. 190-cı maddə üzrə:

4.1. 190.1-ci maddənin on birinci abzasının sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və həmin maddəyə aşağıdakı məzmunda on ikinci və on üçüncü abzaslar əlavə edilsin:

"- qəlyan üçün tütünlər və istehsal məqsədli tütünlər istisna olmaqla digər çəkməli tütünlər, "homogenləşdirilmiş" və ya "bərpa edilmiş" tütünlər, çeynənilən və ya buruna çəkilən tütünlər;

- qızdırılma nəticəsində istehlak edilən (buxar) tütün və tütün məhsulları.";

4.2. 190.3-cü maddəyə "energetik içkilərə" sözlərindən sonra ", qəlyan üçün tütünlər və istehsal məqsədli tütünlər istisna olmaqla, digər çəkməli tütünlərə, "homogenləşdirilmiş" və ya "bərpa edilmiş" tütünlərə, çeynənilən və ya buruna çəkilən tütünlərə, habelə qızdırılma nəticəsində istehlak edilən (buxar) tütün və tütün məhsullarına" sözləri əlavə edilsin;

4.3. 190.3.7-ci maddədə "31,0" rəqəmləri "43,0" rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

4.4. 190.3.8-ci maddədə "31,0" rəqəmləri "35,0" rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

4.5. 190.3.12-ci maddədə "20,0" rəqəmləri "220,0" rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

4.6. 190.3.13-cü maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 190.3.14-cü və 190.3.15-ci maddələr əlavə edilsin:

"190.3.14. qəlyan üçün tütünlər və istehsal məqsədli tütünlər istisna olmaqla digər çəkməli tütünlər, "homogenləşdirilmiş" və ya "bərpa edilmiş" tütünlər, çeynənilən və ya buruna çəkilən tütünlər - hər kiloqramına 30,0 manat;

190.3.15. qızdırılma nəticəsində istehlak edilən (buxar) tütün və tütün məhsulları - 1000 ədədinə 12,9 manat.";

4.7. 190.3-1-ci maddədə "190.3.12-ci və 190.3.13-cü" sözləri "190.3.12-ci - 190.3.15-ci" sözləri ilə əvəz edilsin.